4 Ağustos 2011 Perşembe

F ve Q klavyenin görsel karşılaştırması.

İnternette de çokça F ve Q klavye'nin karşılaştırıldığı, genel olarak da F klavye lehine sonuçlar çıktığını okumuş olabilirsiniz. Bugün bu karşılaştırmayı daha anlaşılır ve akılda kalıcı olması için görsel yardımcılar kullanarak yapmak istedim.

Bu resim Q klavyenin tuş dizilimini ve harflerin Türkçede kullanım oranları, tam kırmızıdan daha soluk kırmızıya doğru işaretlenerek gösterilmiştir.

Yukarıda F klavyenin tuş dizilimi üzerindeki harflerin yoğunluk kullanım oranları işaretlenmiş hali görülmekte. 

Biliyoruz ki F klavye oluşturulurken Türkçe dilinin yapısal özellikleri temel alınmıştır. Bunlar yapılırken hangi harfin daha çok kullanıldığı hesaplanmaya çalışılmış ve bütün kök kelimeler üzerindeki araştırmalar şu anda kullandığımız F klavyenin son haline gelmesini sağlamıştır. 

En belirgin karşılaştırma Q klavyede "A" harfinin sol elin güçsüz olan serçe parmağında yer alırken, F klavye de sol elin güçlü olan işaret parmağında yer aldığının görülmesidir. Zaten her iki resim kabaca göz önünde tutulduğunda görülüyor ki F klavye de çok kullanılan harfler temel sıra ve işaret parmaklarında yoğunlaşırken, Q klavye de bu yoğunluk üst ve alt sıralar ile serçe parmaklarda bulunmaktadır. 

Q klavye hem harf dizilimi hem de parmak yapılarına göre doğru konumlandırılması konusunda sınıfta kalmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder